MAR

Thule Group (publ) – Year-end report, fourth quarter, October–December 2022

Fourth Quarter Net sales for the quarter amounted to SEK 1,651m (1,846), corresponding to a decrease of 10.6 percent. Adjusted for exchange rate fluctuations, sales declined 21.0 percent. Operating income amounted to SEK 4m (190), corresponding to a margin of 0.2 percent (10.3). Adjusted for exchange rate fluctuations, the operating margin decreased 11.5 percentage points. …

Thule Group (publ) – Year-end report, fourth quarter, October–December 2022 Läs mer »

Thule Group (publ) – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2022

Fjärde kvartalet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 651 Mkr (1 846) vilket motsvarar en minskning med 10,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 21,0 procent. Rörelseresultat uppgick till 4 Mkr (190), vilket motsvarar en marginal om 0,2 procent (10,3). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 11,5 procentenheter. Nettoresultat uppgick till -16 Mkr (154). …

Thule Group (publ) – Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2022 Läs mer »

Thule Group (publ) – Interim report, third quarter, July–September 2022

Third Quarter Net sales for the quarter amounted to SEK 2,139m (2,772), corresponding to a decrease of 22.8 percent. Adjusted for exchange rate fluctuations, sales declined 29.4 percent. Operating income amounted to SEK 193m (670), corresponding to a margin of 9.0 percent (24.2). Net income amounted to SEK 137m (516). Cash flow from operating activities …

Thule Group (publ) – Interim report, third quarter, July–September 2022 Läs mer »

Thule Group (publ) – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2022

Tredje kvartalet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 139 Mkr (2 772) vilket motsvarar en minskning med 22,8 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 29,4 procent. Rörelseresultat uppgick till 193 Mkr (670), vilket motsvarar en marginal om 9,0 procent (24,2). Nettoresultat uppgick till 137 Mkr (516). Kassaflöde från den löpande verksamheten var 543 Mkr …

Thule Group (publ) – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2022 Läs mer »

Uppdatering om påverkan från rådande marknadssituation inom cykelbranschen

Thule Group kommunicerade i samband med halvårsrapporten den 21 juli, 2022, att den generella situationen hos cykelåterförsäljare då var obalanserad med höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör i stora delar av låg- och mellanprissegmentet, samt att detta kunde påverka efterfrågan på Thule produkter. Denna situation har förstärkts ytterligare och cykelåterförsäljare i hela världen har markant minskat sina inköp jämfört med rekordåret 2021. Vi gör bedömningen att cykelhandlarnas nuvarande agerande kommer att fortsätta i närtid och därmed påverka Thule Groups försäljning och resultat negativt fram till nästa cykelsäsong, våren 2023.

Trading update on the impact of the current market situation within the bike retail sector

Thule Group communicated in the half-year report on July 21 that the general market situation in bike retail, at the time, was unstable with high inventory levels of bikes and bike accessories in the low- to mid-price segment and that the situation could impact the demand for Thule products. The situation has amplified, as bike retailers around the world have reduced their purchases significantly in the third quarter when comparing with the record year 2021. We believe that the chosen approach of the bike retail sector will continue in the near future and therefore impact Thule Group with reduced sales and profitability until next biking season in the spring of 2023.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.