Thule Group – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2023

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 311 Mkr (2 139) vilket motsvarar en ökning med 8,0 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 0,8 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 359 Mkr (193), vilket motsvarar en marginal om 15,5 procent (9,0). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 5,2 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till Mkr 262 (137).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 838 Mkr (543).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till kr 2,47 kr (1,31).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.