JELA-VERO-8665.jpg
 

En liten storbyrå.

 
 

Liten är stark

Vero Kommunikation bildades 2003 av några av Sveriges mest erfarna konsulter inom strategisk kommunikationsrådgivning. Vi etablerade oss snabbt som en liten men stark aktör – en position vi värnar om. Våra uppdrag är ofta både omfattande, långsiktiga och förutsätter nära kundrelationer. Exempel är löpande IR-rådgivning samt rådgivning vid börsintroduktioner, företagsförvärv och andra transaktioner där kvaliteten på kommunikationen, både internt och externt, är avgörande för framgång. Ibland är projekten kortare - som vid kriser, plötsliga händelser eller när någon bara behöver ett bollplank.

 

 

Vi ger och gör råd - om kommunikation

Våra kunders behov skiljer sig ofta lika mycket åt som deras verksamhetsområden. Men oavsett hur vi gör det, handlar grunden i vår verksamhet alltid om att hjälpa ledare på företag att bygga och vårda relationer med olika intressenter – som aktieägare, media, myndigheter och medarbetare. Vi brukar dela in det i fyra ben:
 

 
miljö1.jpg

Aktuellt

Kontakta oss