Tjänster
Så här kan vi hjälpa till.
Vero har stor erfarenhet inom strategisk kommunikationsrådgivning. Våra uppdrag är ofta omfattande, långsiktiga och baserade på nära kundrelationer. Många av våra uppdragsgivare är börsnoterade bolag – eller på väg till börsen. Vi hjälper till med löpande investerarrelationer och rådgivning vid börsintroduktioner, företagsförvärv och andra transaktioner där kvaliteten på kommunikationen är avgörande för framgång. Vissa projekt är mer avgränsade – som vid kriser, plötsliga händelser eller andra förändringar. Ibland behöver någon oss bara som bollplank. I alla uppdrag är vårt mål att bidra med erfarenhet, kunskap och kreativitet. Och några skratt däremellan.

Löpande rådgivning | Börsnoteringar, transaktioner | Årsredovisningar och delårsrapporter | Årsstämmor, IR-webb, Budsajt 
och IR-film | Sociala medier | Presentationer | Medierelationer | Krishantering | Hållbarhet

Våra tjänster
Löpande
rådgivning
De flesta av Veros uppdrag sker i form av löpande rådgivning och handfast kommunikationsstöd. Det kan handla om hantering av all informationsgivning som krävs av ett börsnoterat bolag, eller stöd till organisationer som behöver kapital, rättvisare värdering eller bara lite uppmärksamhet.
 • IR-strategi
 • Budskap och kommunikationsplan
 • Delårsrapportering – rådgivning, text och produktion
 • Pressmeddelanden och medierelationer
 • Presentationer
 • IR-webb – rådgivning och innehåll
 • ”IR for hire”
 • Årsredovisning
 • Hållbarhetsredovisning
 • Årsstämma
 • Kapitalmarknadsdag
Transaktioner
och förändring
Vero har mycket stor erfarenhet av rådgivning i samband med börsintroduktioner, företagsförvärv och andra transaktioner. Detta är processer där kvaliteten på kommunikationen, både internt och externt, är särskilt avgörande. Och där det spelar roll om du gjort det förut.
 • Budskapsplattform och kommunikationsplan
 • Equity story
 • Medierådgivning och medieträning
 • Stöd i etablering av kommunikationskanaler och -rutiner
 • IR-webb – rådgivning och innehåll
 • Löpande kommunikationsstöd
 • Alla övriga förberedelser för livet som noterat bolag
Kriser och projekt
Ibland är Veros uppdrag mer projektbaserade – som stöd vid kriser, plötsliga händelser och förändringar. Eller när någon bara behöver ett bollplank. Att vara en liten storbyrå innebär att vi har många vänner med olika specialistkompetenser att ta hjälp av om teamet behöver förstärkas.
 • Krishantering – förebyggande, pågående och efterföljande
 • Medieträning, Q&A och rådgivning
 • Medieanalys och -monitor
 • Internkommunikation
 • Löpande kommunikationsstöd
 • Hållbarhetsredovisning
 • Årsstämma
 • Kapitalmarknadsdag
Analogt, digitalt
och rörligt
Oavsett vart utveckling och teknik tar oss är Vero redo att hjälpa till med både strategi och implementation. Det kan handla om kommunikation i rörlig media eller print, sociala medier eller digitala verktyg. Och förstås med webbplatsen som navet i IR-kommunikationen.
 • Innehållsstrategi, produktion ochkanalval
 • Stöd eller innehållshantering i valda kanaler
 • Filmproduktion – från ax till limpa
 • Webbplats/IR-webb och budsajt – rådgivning och innehåll, helhetsansvar eller i samarbeten
Hållbarhets- kommunikation

Hållbarhet har idag en självklar plats i varje bolags verksamhet, men vad, när och hur arbetet ska kommuniceras är inte alltid lika självklart. Transparens, ärlighet och tydlighet är nycklar till ett trovärdigt hållbarhetsarbete där vi ser att kommunikation har en avgörande roll. Vi kan hjälpa dig oavsett var ni befinner er på er hållbarhetsresa och vägleda genom djungeln av regelverk, ramverk, certifieringar, begrepp och trender.

 • Hållbarhetsrapportering 
 • Struktur och målformulering
 • Benchmarking
 • Intressentdialog och väsentlighetsanalys
 • Budskap, paketering, webb och presentation
 • Lag- och regelefterlevnad

Nedan kan du läsa mer om aktuella regelverk och hur Vero arbetar.

Goda råd är ofta prisvärda.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.