Tjänster

Hållbarhet

Hållbarhet har idag en självklar plats i varje bolags verksamhet, men vad, när och hur arbetet ska kommuniceras är inte alltid lika självklart. Transparens, ärlighet och tydlighet är nycklar till ett trovärdigt hållbarhetsarbete där vi ser att kommunikation har en avgörande roll. Vi kan hjälpa till oavsett var ni befinner er på er hållbarhetsresa och vägleda genom djungeln av regelverk, ramverk, certifieringar, begrepp och trender.

Lagen om hållbarhetsrapportering

Lagen om hållbarhetsrapportering
Enligt Årsredovisningslagen ska bolag publicera en årlig hållbarhetsrapport – om de uppfyller två av de tre nedanstående kriterierna under de två senaste räkenskapsåren.
 • Medelantal anställda över 250
 • Balansomslutning om minst 175 Mkr
 • Nettoomsättning om minst 350 Mkr
Se fullständig lag här. De områden som ska beskrivas är miljö, sociala förhållanden, mänskliga rättigheter och anti-korruption. Rapporten ska beskriva affärsmodellen i relation till hållbarhetsarbetet, policydokument och riskbedömning.

Kravet på hållbarhetsrapportering inkluderas i Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) som även anger krav på att hållbarhetsrapporter hålls tillgängliga på bolagets webbplats.
Stars of the European Union (black and white)

EUs taxonomi

EUs Taxonomi
Taxonomin är EUs klassificeringssystem som syftar till att främja hållbara investeringar och är en del av EUs gröna giv. Verksamheter kommer klassas som gröna eller icke gröna utifrån sex miljömål med kravet att:
 1. Väsentligt bidra till ett av miljömålen
 2. Inte orsaka betydande skada för övriga mål
 3. Uppfylla minimikrav inom hållbarhet
Rapporteringskravet för de första två målen; begränsa klimatförändringar och anpassa till klimatförändringar, gäller från och med 2021 för finansiella aktörer och från 2022 för noterade bolag med fler än 500 anställda. Indirekt kommer detta även påverka övriga bolag som är i behov av finansiering då institutionella investerare behöver redogöra för sina innehav.

Vero stöttar bolag i att komma igång och strukturera sitt hållbarhetsarbete. Vi vet hur man kommunicerar hållbarhet på ett relevant och enkelt sätt. 

Omfattas ni av hållbarhetskrav, vill ni komma igång med ert hållbarhetsarbete eller få hjälp med att besvara frågorna nedan, tveka inte att kontakta oss.

 • Benchmarking – hur gör och kommunicerar branschen?
 • Kartläggning – var befinner ni er idag?
 • Val av ambitionsnivå – var vill ni vara?
 • Intressentdialog – vad tycker era intressenter?
 • Väsentlighetsanalys – var har ni störst påverkan?
 • Fokusområden, målformulering och strategi
 • Budskap, paketering och presentation – hur vill ni beskriva ert arbete?
 • Uppföljning och utveckling – vad kan ni förbättra?

Vi har kunskap inom ramverk såsom GRI, TCFD, grön finansiering och FNs globala mål och vi kan även hjälpa till vid ESG-analyser och certifieringar. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

E-post: info@vero.se
Tel: 08-611 38 30
Eller
E-post: mathilda@vero.se
Tel: 072-743 26 10

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vi använder cookies för att tillhandahålla den bästa upplevelsen på vår hemsida.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.