Tjänster

Hållbarhet

Att som bolag navigera kring hållbarhetskrav, regelverk och lagar kan vara svårt. Vi vet. Men idag är hållbarhet inte bara regelefterlevnad för många bolag utan också ett sätt att stärka både varumärke och relation till investerare. På Vero förstår vi vikten av ett välintegrerat strategiskt hållbarhetsarbete och hur det kommuniceras till kapitalmarknaden på bästa sätt.

Oavsett var ni befinner er på er hållbarhetsresa kan vi hjälpa er och vägleda genom djungeln av regelverk, ramverk, certifieringar, begrepp och trender. Vi kan strategisk hållbarhetskommunikation.

Vero stöttar bolag i att komma igång och strukturera sitt hållbarhetsarbete. Vi vet hur man kommunicerar hållbarhet på ett relevant och enkelt sätt. 

 • Benchmarking och kartläggning
 • Gapanalys mot regelverk
 • Strategi och målformulering
 • Väsentlighetsanalys
 • Hållbarhetsrapportering
 • Lag- och regelefterlevnad 
 • Budskap, paketering och presentation

Vi har kunskap inom regelverk och ramverk såsom CSRD, GRI, TCFD, grön finansiering och FNs globala mål. Vi kan även hjälpa till vid ESG-analyser och certifieringar. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

E-post: info@vero.se
Tel: 08-611 38 30
Eller
E-post: mathilda@vero.se
Tel: 072-743 26 10

CSRD
Vem omfattas och när?

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att öka tillgängligheten, jämförbarheten och transparensen av hållbarhetsrapportering. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att EU ska nå netto-noll till 2050 och styra kapital mot gröna investeringar. Direktivet innebär skärpta krav och en gemensam standard för hållbarhetsrapportering. Bolag som successivt kommer omfattas av direktivet är följande:

 • Större bolag som idag omfattas av NFRD
  (över 500 anställda)
 • Stora bolag som uppfyller två av tre krav de senaste två räkenskapsåren:
  –över 250 anställda
  –Nettoomsättning över 550 miljoner kronor
  –Balansomslutning över 280 miljoner kronor
 • Noterade SME:s på reglerad marknad samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.
När direktivet har implementeras fullt ut förväntas cirka 50 000 bolag inom EU att följa CSRD, varav cirka 4 100 av dem är svenska bolag.

CSRD
Vad innebär direktivet?

CSRD ökar kraven på bolagens hållbarhetsrapportering och kommer innebära stora förändringar för bolagens rapportering och kommunikation, inte minst gentemot sina investerare. Direktivet kommer även innebära:

 • Rapportering på risker, möjligheter och påverkan
 • Hållbarhetsrapporten som en del av förvaltningsberättelsen
 • Digital taggning
 • Översiktlig granskning av tredje part
 • Ökat ansvar för styrelse och revisionsutskott
Rapportering av hållbarhetsinformation kommer styras av rapporteringsstandarden ESRS som inkluderar 80 upplysningskrav och drygt 1 140 datapunkter. Med det nya direktivet ställs ökade krav på rapportering av bolagens värdekedja, vilket även kommer medföra att mindre bolag påverkas indirekt och kan behöva redogöra för sin påverkan.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.