Tjänster

Hållbarhet

Hållbarhet har idag en självklar plats i varje bolags verksamhet, men vad, när och hur arbetet ska kommuniceras är inte alltid lika självklart. Transparens, ärlighet och tydlighet är nycklar till ett trovärdigt hållbarhetsarbete där vi ser att kommunikation har en avgörande roll. Vi kan hjälpa till oavsett var ni befinner er på er hållbarhetsresa och vägleda genom djungeln av regelverk, ramverk, certifieringar, begrepp och trender. Vi kan strategisk hållbarhetskommunikation.

CSRD
Vem omfattas och när?

CSRD är ett EU-direktiv som syftar till att öka tillgängligheten, jämförbarheten och transparensen av hållbarhetsrapportering. Målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att EU ska nå netto-noll till 2050. Direktivet innebär skärpta krav och en gemensam standard för hållbarhetsrapportering. I följande ordning omfattas bolag av kraven:
 • FY2024 omfattas större bolag som idag träffas av NFRD
  (över 500 anställda)
 • FY2025 omfattas stora bolag med:
  –över 250 anställda
  –Nettoomsättning över €40 miljoner
  –Balansomslutning över €20 miljoner
 • FY2026 omfattas noterade SME:s på reglerad marknad samt små och icke-komplexa kreditinstitut och captivebolag.
När direktivet har implementeras fullt ut förväntas cirka 50 000 bolag inom EU att följa CSRD, varav cirka 4 100 av dem är svenska bolag.

CSRD
Vad innebär direktivet?

CSRD kommer ställa ökade krav på bolagen och kommer innebära stora förändringar för hur rapporteringen kommer genomföras. Till exempel kommer det medföra:

 • Rapportering på dubbel väsentlighet
 • Hållbarhetsrapporten - del av förvaltningsberättelsen
 • Digital taggning
 • Översiktlig granskning av tredjepart
 • Ökat ansvar för styrelse och revisionsutskott
Rapportering av hållbarhetsinformation kommer styras av rapporteringsstandarden ESRS som inkluderar 80 upplysningskrav och drygt 1 140 datapunkter. Med det nya direktivet ställs ökade krav på rapportering av bolagens värdekedja, vilket även kommer medföra att mindre bolag påverkas indirekt och kan behöva redogöra för sin påverkan.

Vero stöttar bolag i att komma igång och strukturera sitt hållbarhetsarbete. Vi vet hur man kommunicerar hållbarhet på ett relevant och enkelt sätt. 

Omfattas ni av hållbarhetskrav, vill ni komma igång med ert hållbarhetsarbete eller få hjälp med att besvara frågorna nedan, tveka inte att kontakta oss.

 • Benchmarking – hur gör och kommunicerar branschen?
 • Kartläggning – var befinner ni er idag?
 • Val av ambitionsnivå – var vill ni vara?
 • Lag- och regelverk – vilka krav finns på er rapportering idag?
 • Intressentdialog – vad tycker era intressenter?
 • Väsentlighetsanalys – var har ni störst påverkan?
 • Fokusområden, målformulering och strategi
 • Budskap, paketering och presentation – hur vill ni beskriva ert arbete?
 • Uppföljning och utveckling – vad kan ni förbättra?

Vi har kunskap inom regelverk och ramverk såsom CSRD, GRI, TCFD, grön finansiering och FNs globala mål. Vi kan även hjälpa till vid ESG-analyser och certifieringar. 

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

E-post: info@vero.se
Tel: 08-611 38 30
Eller
E-post: mathilda@vero.se
Tel: 072-743 26 10

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.