Thule Group (publ) – Delårsrapport för andra kvartalet, april-juni 2023

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 3 029 Mkr (3 314) vilket motsvarar en minskning med 8,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 15,1 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 711 Mkr (817), vilket motsvarar en marginal om 23,5 procent (24,7). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 1,3 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till 539 Mkr (626).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 718 Mkr (489).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,14 kr (5,99).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.