Thule Group (publ) Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2023

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 566 Mkr (1 651) vilket motsvarar en minskning med 5,2 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 5,6 procent.
 • Rörelseresultat uppgick till 53 Mkr (4), vilket motsvarar en marginal om 3,4 procent (0,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 2,8 procentenheter.
 • Nettoresultat uppgick till 24 Mkr (-16).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 276 Mkr (110).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,23 kr (-0,15).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 9,50 kr per aktie (9,20), vilket motsvarar en utdelning om 1 004 Mkr (967), beräknat på antalet utestående aktier den 9 februari 2024.

 
Helåret

 • Nettoomsättning för helåret uppgick till 9 132 Mkr (10 138) vilket motsvarar en minskning med 9,9 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 15,2 procent.
 • Rörelseresultat uppgick till 1 505 Mkr (1 706), vilket motsvarar en marginal om 16,5 procent (16,8). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 0,8 procentenheter.
 • Nettoresultat uppgick till 1 099 Mkr (1 275).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 1 850 Mkr (616).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 10,45 kr (12,19).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.