Thule Group (publ) – Delårsrapport första kvartalet, januari-mars, 2024

Perioden i korthet

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 420 Mkr (2 226) vilket motsvarar en ökning med 8,7 procent. Justerat för valutakursförändringar ökade försäljningen med 8,0 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 412 Mkr (382), vilket motsvarar en marginal om 17,0 procent (17,2).
  • Nettoresultat uppgick till 300 Mkr (275).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,83 kr (2,63).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 89 Mkr (19).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.