Thule Group (publ) – Delårsrapport tredje kvartalet, juli-september 2022

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 139 Mkr (2 772) vilket motsvarar en minskning med 22,8 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 29,4 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 193 Mkr (670), vilket motsvarar en marginal om 9,0 procent (24,2).
  • Nettoresultat uppgick till 137 Mkr (516).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 543 Mkr (534).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,31 kr (4,94).

Januari-September

  • Nettoomsättning för årets nio första månader uppgick till 8 487 Mkr (8 540) vilket motsvarar en minskning med 0,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 7,1 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 1 703 Mkr (2 150), vilket motsvarar en marginal om 20,1 procent (25,2).
  • Nettoresultat uppgick till 1 291 Mkr (1 636).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 506 Mkr (1 473).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 12,35 kr (15,64).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.