Thule Group (publ) – Delårsrapport andra kvartalet, april-juni 2022

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 3 314 Mkr (3 229) vilket motsvarar en ökning med 2,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 3,4 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 817 Mkr (886), vilket motsvarar en marginal om 24,7 procent (27,4).
  • Nettoresultat uppgick till 626 Mkr (672).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 489 Mkr (867).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 5,99 kr (6,43).
  • Nya långsiktiga mål presenterades på kapitalmarknadsdagen som hölls den 11 maj. Omsättningsmålet höjdes till 20 miljarder kronor för år 2030 (tidigare 16 miljarder kronor). EBIT-marginalmålet på >20% och utdelningsnivån till >75% av nettovinsten samt koncernens ambitiösa hållbarhetsmål är oförändrade.
  • Tillväxtplaner inom två nya produktområden presenterades även på kapitalmarknadsdagen. Under 2023 kommer Thule-produkter lanseras i marknadssegmenten bilbarnstolar samt transportlösningar för hundar. Dessa två produktområden kommer rapporteras tillsammans med övriga produkter inom nuvarande produktkategori Active with Kids, som därför framgent kommer att kallas Juvenile & Pet Products.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.