Valberedning utsedd inför årsstämman 2024 i Thule Group AB (publ)

Thule Group meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2024.

Enligt årsstämmans beslut ska Thule Groups valberedning utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde.

Valberedningen består av följande ledamöter:
Anders Oscarsson, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
Helen Fasth Gillstedt, utsedd av Handelsbanken Fonder
Carina Silberg, utsedd av Alecta
Hans Eckerström, ordförande i Thule Group AB

Thule Groups årsstämma 2024 kommer att äga rum i Malmö den 26 april, 2024.
Aktieägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningen på adressen, valberedningen@thule.com
 

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.