Valberedning utsedd inför årsstämman 2023 i Thule Group AB (publ)

Enligt årsstämmans beslut ska Thule Groups valberedning utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna per den 31 augusti varje år, samt av styrelsens ordförande som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Thule Group meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2023.

Valberedningen består av följande ledamöter:

  • Anders Oscarsson, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
  • Bo Lundgren, utsedd av Swedbank Robur Fonder
  • Andreas Wollheim, utsedd av SEB Fonder
  • Henrik Didner, utsedd av Didner & Grege Fonder
  • Hans Eckerström, ordförande i Thule Group AB

 Thule Groups årsstämma 2023 kommer att äga rum i Malmö den 27 april, 2023.

Aktieägare är välkomna att, per e-post, inkomma med förslag till valberedningen på adressen, valberedningen@thule.com

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.