Uppdatering om påverkan från rådande marknadssituation inom cykelbranschen

Thule Group kommunicerade i samband med halvårsrapporten den 21 juli, 2022, att den generella situationen hos cykelåterförsäljare då var obalanserad med höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör i stora delar av låg- och mellanprissegmentet, samt att detta kunde påverka efterfrågan på Thule produkter. Denna situation har förstärkts ytterligare och cykelåterförsäljare i hela världen har markant minskat sina inköp jämfört med rekordåret 2021. Vi gör bedömningen att cykelhandlarnas nuvarande agerande kommer att fortsätta i närtid och därmed påverka Thule Groups försäljning och resultat negativt fram till nästa cykelsäsong, våren 2023.

”Långa ledtider har medfört att lageruppbyggnaden av cyklar och cykeltillbehör har fortsatt öka i butiksledet under det tredje kvartalet. Cykelhandlare världen runt har generellt, i nuvarande läge med mycket höga lager och en allmän oro bland konsumenter, valt att vara extremt återhållsamma med nya beställningar, vilket haft en större påverkan på Thule Groups försäljning än vi bedömde vid halvårsskiftet.”, säger Magnus Welander, vd och koncernchef på Thule Group.

”Vår bedömning är att det rör sig om en kortsiktig inbromsning inom cykelbranschen jämfört med det exceptionella rekordåret 2021 och den extremt starka försäsongen första kvartalet 2022. Underliggande positiva cykeltrender med stora investeringar inom infrastruktur för både cykelpendling och cykel som fritidsaktivitet, samt konsumenters positiva syn på cykeln som färdmedel, kvarstår. Då cykelrelaterade produkter 2021 stod för nästan hälften av företagets omsättning, med generellt höga marginaler samt en ovanligt hög andel av andra halvårets omsättning, kommer den minskade försäljningen att påverka både omsättning och lönsamhet de närmsta 9 månaderna.”, fortsätter Magnus Welander.

”Som kommunicerades på vår kapitalmarknadsdag i maj 2022 är vi fortsatt övertygade om de positiva långsiktiga trenderna inom samtliga våra produktkategorier. Detta innebär att vi förväntar oss en fortsatt god efterfrågan på företagets produkter framgent. Vi står mycket väl rustade inför framtiden med vår flexibla affärsmodell och produktion, goda finansiella ställning, satsningar på nya produktkategorier. Vår långsiktiga strategi kvarstår därför oförändrad.”, avslutar Magnus Welander.


Inbjudan till analytiker- och investerarmöte
För fördjupande frågor och kommentarer om uppdateringen hänvisar vi analytiker och investerare till ett webcastmöte där Magnus Welander, vd och koncernchef, kommer att svara på deltagarnas frågor.
Telefonkonferensen hålls på engelska.

Datum och tid
Måndagen den 12 september, 2022, klockan 10.00 (CET).

Telefonkonferens
Från Sverige                             010 884 80 16
Från Storbritannien                    020 3936 2999
Från USA                                  1 855 9796 654
Från övriga destinationer           +44 20 3936 2999

Använd koden 323154 för att nå telefonkonferensen.
Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig en stund före konferensen börjar.
Val för deltagare som vill ställa frågor efter presentationen:
Tryck på *1 för att ställa en fråga, *2 för att dra tillbaka din fråga eller *0 för hjälp av telefonist.

Access via dator och webb-presentation
Länk till direktsändningen
https://www.investis-live.com/thule-group/63174c155f6f080c00d18f18/psds

Ett transskript från mötet kommer att finnas tillgängligt på sidan några dagar efter mötet.
 
Thule Group AB (publ) presenterar, som tidigare kommunicerats, sin kvartalsrapport för det tredje kvartalet den 26 oktober 2022, klockan 07.45 (CET).

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.