IR

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I THULE GROUP AB

Aktieägarna i Thule Group AB (publ), org.nr 556770-6311, kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 april 2024 kl. 11.00, på Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.00.

NOTICE OF AGM IN THULE GROUP AB

The shareholders of Thule Group AB (publ), reg. no 556770-6311, are hereby given notice of the Annual General Meeting (“AGM”) to be held on Friday 26 April 2024, at 11.00 am. CET at Quality Hotel View, Hyllie Stationstorg 29, Malmö. Registration for the AGM will begin at 10.00 am. CET.

Thule Group (publ) Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2023

Fjärde kvartalet Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 1 566 Mkr (1 651) vilket motsvarar en minskning med 5,2 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 5,6 procent. Rörelseresultat uppgick till 53 Mkr (4), vilket motsvarar en marginal om 3,4 procent (0,2). Justerat för valutakursförändringar ökade rörelsemarginalen med 2,8 procentenheter. Nettoresultat uppgick till 24 Mkr (-16). …

Thule Group (publ) Bokslutskommuniké fjärde kvartalet, oktober-december 2023 Läs mer »

Thule Group (publ) Year-end report, fourth quarter, October–December 2023

Fourth Quarter Net sales for the quarter amounted to SEK 1,566m (1,651), corresponding to a decrease of 5.2 percent. Adjusted for exchange rate fluctuations, sales declined 5.6 percent. Operating income amounted to SEK 53m (4), corresponding to a margin of 3.4 percent (0.2). Adjusted for exchange rate fluctuations, the operating margin increased 2.8 percentage points. …

Thule Group (publ) Year-end report, fourth quarter, October–December 2023 Läs mer »

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.