Thule Group (publ) – Delårsrapport första kvartalet, januari-mars 2023

  • Nettoomsättning för kvartalet uppgick till 2 226 Mkr (3 034) vilket motsvarar en minskning med 26,6 procent. Justerat för valutakursförändringar minskade försäljningen med 31,4 procent.
  • Rörelseresultat uppgick till 382 Mkr (692), vilket motsvarar en marginal om 17,2 procent (22,8). Justerat för valutakursförändringar minskade rörelsemarginalen med 5,5 procentenheter.
  • Nettoresultat uppgick till 275 Mkr (527).
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten var 19 Mkr (-526).
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 2,63 kr (5,04).

 

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.