Inlösen av Thule Groups teckningsoptionsprogram 2020/2023

Majoriteten av Thule Groups ABs teckningsoptionsprogram 2020/2023 har utnyttjats vilket medför att antalet aktier i bolaget ökar med 969 210. Det totala antalet aktier i bolaget uppgår därefter till 105 531 646. Bolagets aktiekapital ökar med 10 832,231320 kr och uppgår därefter till 1 179 458,735558 kr. Teckningskursen för aktierna var 234,70 kr per aktie. Thule Group AB tillförs 227 473 587 kr genom utnyttjandet av teckningsoptionerna. Aktierna förväntas upptas till handel på Nasdaq Stockholm omkring den 26 juni 2023.

Teckningsoptionsprogram 2020/2023 omfattar totalt 1 107 779 optioner och 1 229 634 underliggande aktier samt 27 medarbetare vilket inkluderar vd, övrig koncernledning och andra ledande medarbetare. Villkoren för bestämmande av lösenpriset för teckningsoptionerna har inneburit att taket för högsta realisationsvärde uppnåddes vid en aktiekurs om 276,60 kr.

Sammanlagt deltog 18 personer, varav 6 ledande befattningshavare, i den gemensamma inlösen och underliggande aktier har avyttrats. I samband med utnyttjande av teckningsoptionsprogrammet återköper Thule AB 53 126 teckningsoptioner från fyra deltagare i Region Americas vilka, av regulatoriska skäl, inte kunnat delta i inlösen. Dessa teckningsoptioner makuleras utan att utnyttjas. Köpeskillingen för de återköpta teckningsoptionerna har bestämts till marknadsvärdet för teckningsoptionerna, motsvarande cirka 3,9 miljoner kr.

107 624 optioner, för närvarande motsvarande 119 462 nya aktier, har ännu inte utnyttjats i teckningsoptionsprogram 2020/2023. Sista dag för utnyttjande är den 15 december 2023.

Pareto Securities har bistått i den gemensamma inlösen.

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.