SEPTEMBER 5 2019
Bästa årsredovisningen
2018
We are very proud and happy that our client NCAB Group won the prise for Best Annual Report 2018 in the category Small Cap. Vero has acted as project manager and held the pen in close co-operation with the company, designers and web agency.
Sveriges bästa årsredovisning arrangeras av FAR, Nasdaq, SFF och Sveriges Kommunikatörer. Utdrag ur juryns motivering:

”Årsredovisningen är enkelt och logiskt uppbyggd enligt en traditionell modell som gör det enkelt för läsaren att hitta den information som söks. Mängden information är väl avvägd. Det mesta som läsaren förväntar sig ska finnas går att hitta. Samtidigt har inte företaget fallit i fällan att stoppa in onödigt mycket text. Bland de delar som juryn särskilt vill lyfta fram är beskrivningen av företagets marknad inklusive trender och en jämförelse med företagets konkurrenter. Det är enkelt för läsaren att förstå strategi och affärsmodell. Det är tydligt för läsaren var i värdekedjan som NCAB befinner sig och strukturen på företagets kundbas. Läsaren får också snabbt en bra bild över hur marknaden för mönsterkort fungerar, något som naturligtvis är positivt då många av ett börsbolags intressenter inte har den branschkunskap som företagen inte sällan tycks tro att vi som läsare besitter.

Årsredovisningen uppfyller i nästan alla avseenden juryns förväntningar och det gör NCAB till ett föredöme för andra börsföretag, inte minst bland de lite mindre börsbolagen. Sammantaget är NCAB en väl värdig vinnare av Small Cap-segmentet 2018.”

Contact.

Are you curious about what we do, want to be a part of our team or have a project that you wish to discuss? Call or e-mail us. If you would like us to contact you instead, fill in your details, and we will contact you as soon as we have the opportunity.
I would like you to contact me
Fill in your contact details and one of our advisors will contact you as soon as we can.