Dags att planera för årsredovisning i ESEF-format.
I teorin…
 • Krav från den 1 januari 2020 och gäller den första årsredovisningen därefter.
 • Berör alla bolag på reglerade marknader.
 • Syftet är att underlätta tillgänglighet, analys och jämförbarhet av årliga finansiella rapporter inom EU.
 • Dokumentet blir både maskinläsbart och läsbart på vanligt sätt.
Planera och utgå från
2019 års årsredovisning.
…och i praktiken.
 • Vissa uppgifter i årsredovisningen ska märkas upp, taggas, i enlighet med IFRSs definitioner som här kallas taxonomi.
 • Poster i koncernens resultaträkning, balansräkning, förändringar i eget kapital och kassaflödesanalys ska taggas.
 • Taggningen sker med hjälp av XBRL – eXtensible Business Reporting Language – som sedan integreras i XHTML-formatet.
 • Taggningen kan göras med hjälp av olika verktyg på marknaden.
Veros råd.
 1. Planera och förbered arbetet i god tid.
 2. Välj ett lämpligt taggningsverktyg.
 3. Påbörja definiering enligt taxonomin utifrån 2019 års årsredovisning.
 4. Ta hjälp där det behövs.
Vero bevakar utvecklingen och kan ge råd och praktiskt stöd.
Goda råd är ofta prisvärda.

Kontakt.

Är du nyfiken på vad vi gör, vill bli en del av oss eller har ett projekt som du vill diskutera? Ring eller mejla oss. Vill du istället att vi kontaktar dig, fyll i dina uppgifter så hör vi av oss till dig så fort vi får möjlighet.
Telefon
08-611 38 30
Förfrågningar
E-post info@vero.se
Jag vill att ni kontaktar mig
Fyll i dina kontaktuppgifter så kommer en av våra rådgivare kontakta dig så snart vi kan.