miljö1.jpg
 
 

Liten är stark

Vero Kommunikation bildades 2003 av några av Sveriges mest erfarna konsulter inom strategisk kommunikationsrådgivning. Vi etablerade oss snabbt som en liten men stark aktör – en position vi värnar om. Våra uppdrag är ofta både omfattande, långsiktiga och förutsätter nära kundrelationer. Exempel är löpande IR-rådgivning samt rådgivning vid börsintroduktioner, företagsförvärv och andra transaktioner där kvaliteten på kommunikationen, både internt och externt, är avgörande för framgång. Ibland är projekten kortare - som vid kriser, plötsliga händelser eller när någon bara behöver ett bollplank.

 
 
JELA-VERO-170424-293.jpg
 

Vi ger och gör råd - om kommunikation

Våra kunders behov skiljer sig ofta lika mycket åt som deras verksamhetsområden. Men oavsett hur vi gör det, handlar grunden i vår verksamhet alltid om att hjälpa ledare på företag att bygga och vårda relationer med olika intressenter – som aktieägare, media, myndigheter och medarbetare. Vi brukar dela in det i tre ben:

 
 
Löpande rådgivning

löpande rådgivning

Transaktioner och förändring

Kriser och projekt

miljö1.jpg

Kontakta oss

Engelbrektsplan 2
Stockholm
Sweden