Vero bakom Bästa årsredovisning 2018

Vi är väldigt stolta och glada över att vår kund NCAB Group vann priset Bästa årsredovisning 2018 i kategorin Small Cap. Vero har projektlett arbetet och hållit i huvudpennan i nära samarbete med bolaget, formgivare och webbyrå.

Sveriges bästa årsredovisning arrangeras av FAR, Nasdaq, SFF och Sveriges Kommunikatörer. Utdrag ur juryns motivering: 

”Årsredovisningen är enkelt och logiskt uppbyggd enligt en traditionell modell som gör det enkelt för läsaren att hitta den information som söks. Mängden information är väl avvägd. Det mesta som läsaren förväntar sig ska finnas går att hitta. Samtidigt har inte företaget fallit i fällan att stoppa in onödigt mycket text. Bland de delar som juryn särskilt vill lyfta fram är beskrivningen av företagets marknad inklusive trender och en jämförelse med företagets konkurrenter. Det är enkelt för läsaren att förstå strategi och affärsmodell. Det är tydligt för läsaren var i värdekedjan som NCAB befinner sig och strukturen på företagets kundbas. Läsaren får också snabbt en bra bild över hur marknaden för mönsterkort fungerar, något som naturligtvis är positivt då många av ett börsbolags intressenter inte har den branschkunskap som företagen inte sällan tycks tro att vi som läsare besitter.

Årsredovisningen uppfyller i nästan alla avseenden juryns förväntningar och det gör NCAB till ett föredöme för andra börsföretag, inte minst bland de lite mindre börsbolagen. Sammantaget är NCAB en väl värdig vinnare av Small Cap-segmentet 2018.”

Läs mer här: http://www.sverigesbastaarsredovisning.se 

NCABs årsredovisning 2018 finns här:

PDF: https://corporate.ncabgroup.com/sv/finansiella-rapporter/?rep_type=annual

Digital version: https://corporate.ncabgroup.com/arsredovisningar/arsredovisning-2018/

NCAB.png